Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Anexa 4 la Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență clienți („Regulament”)

CONDIȚII DE UTILIZARE A PROGRAMULUI DE LOIALITATE PENTRU CLIENȚII KAUFLAND

Decembrie 2021

1. Domeniul de aplicare și raportul cu celelalte reglementări

Prezentele condiții de utilizare reglementează modalitatea de utilizare a programului destinat  clienților Kaufland „Kaufland Card” (denumit în continuare „Serviciu”). 

Serviciul este operat de Kaufland SRL (denumit în continuare „Kaufland” sau „noi”), dar și de alte societăți Kaufland din cadrul grupului, care sunt implicate în furnizarea serviciului (denumite în continuare în mod colectiv „Kaufland”). 

Serviciul se adresează consumatorilor (denumiți în continuare „Utilizator” sau „Ei”) care doresc să primească informații personalizate despre ofertele și promoțiile Kaufland, despre avantajele speciale oferite prin participarea la programul de loialitate Kaufland, care să corespundă cât mai mult posibil cu interesele persoanei respective. 

Prin urmare, serviciul își propune să pună la dispoziția consumatorului avantajele programului și informații prin marketing direct. 

Serviciul este pus la dispoziție în baza următoarelor condiții de utilizare.

2. Condițiile de participare

Participantul la programul de loialitate Kaufland „Kaufland Card” (denumit în continuare, pe scurt, „Utilizator”) trebuie să aibă cel puțin 16 ani pentru a se putea înregistra în acest program. Utilizarea va urmări strict scopuri personale. Utilizarea în scopuri comerciale este interzisă.

3. Înregistrarea și contul

Pentru utilizarea serviciului, utilizatorul trebuie să se înregistreze în Kaufland Card și astfel să își creeze un cont. Kaufland nu răspunde pentru cazurile când înregistrarea nu este posibilă din cauza incompatibilității aplicației/software-ului cu sistemul de operare al telefonului/device-ului utilizatorului, sau alte cauze care nu depind de voința Kaufland.

Utilizatorul se poate înscrie în Kaufland Card prin intermediul aplicației Kaufland – Oferte și noutăți, care este disponibilă pentru diferite platforme mobile / sisteme de operare.  Datele obligatorii de completat în formularul de înregistrare din aplicația mobilă Kaufland – Oferte și noutăți pentru înregistrarea în Kaufland Card digital sunt: forma de adresare (sexul), nume, prenume, data de naștere, adresa de e-mail sau numărul de telefon mobil, parolă pentru contul creat și opțional: număr de telefon mobil în cazul în care nu a fost deja completat la înregistrare, și adresa poștală de corespondență. Prin efectuarea înregistrării în aplicația mobilă, utilizatorul aderă la Politica de confidențialitate, prezentele Condiții de utilizare, precum și cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal în ordinea prevăzută în Politica de confidențialitate.

Astfel utilizatorul obține Kaufland Card Digital, care la momentul înregistrării este inactiv, adică nu permite utilizatorului nici să obțină beneficiile Kaufland Card prin scanarea la casa de marcat în magazine și nici să i se prelucreze datele personale în sistem. Practic, dacă se scanează la casa de marcat un Kaufland Card Digital inactiv, casa emite un mesaj de eroare, iar tranzacția va fi procesată exact așa cum se procesează o tranzacție a unui utilizator care nu deține Kaufland Card Digital (adică, fără prelucrarea datelor personale ale utilizatorului).

Utilizatorul se mai poate înregistra în Kaufland Card și prin intermediul unui card fizic, de plastic, la unul din magazinele Kaufland, la biroul de informații, prin intermediul unei tablete.

Datele obligatorii de completat în formularul de înregistrare de pe tableta de la biroul de informații pentru înregistrarea în Kaufland Card fizic sunt: forma de adresare (sexul), nume, prenume, data de naștere, număr de telefon mobil și opțional: adresa de e-mail și adresa poștală de corespondență. Astfel utilizatorul obține Kaufland Card fizic, care la momentul înregistrării este inactiv, adică nu permite utilizatorului nici să obțină beneficiile Kaufland Card prin scanarea la casa de marcat în magazine și nici să i se prelucreze datele personale în sistem. Practic, dacă se scanează la casa de marcat un Kaufland Card fizic inactiv, casa emite un mesaj de eroare, iar tranzacția va fi procesată exact așa cum se procesează o tranzacție a unui utilizator care nu deține Kaufland Card fizic (adică, fără prelucrarea datelor personale ale utilizatorului).

Prin efectuarea înregistrării pe formularul de înregistrare de la tableta aflată la biroul de informații din magazin, utilizatorul aderă la Politica de confidențialitate, prezentele Condiții de utilizare, precum și cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal în ordinea prevăzută în Politica de confidențialitate

 

Pentru activarea Kaufland Card digital sau fizic inactiv nou creat, utilizatorul trebuie să vină în magazinul Kaufland la biroul de Informații și să completeze pe hârtie și să semneze olograf un consimțământ tipizat prin care declară că este de acord ca firma Kaufland SRL să îi prelucreze datele cu caracter personal în sistemul de evidență a clienților, în scopul participării la programul de loialitate Kaufland Card, conform regulamentului și anexelor disponibile în aplicația mobilă Kaufland și pe site-ul www.kaufland.md, precum și conform cerințelor din art. 3 și 5 alin. (1) ale Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Utilizatorul trebuie să completeze pe consimțământul tipizat următoarele date: numele, prenumele, numărul Kaufland Card de 16 cifre care se regăsește în aplicația mobilă Kaufland sau pe spatele cardului fizic care se înregistrează, respectiv să semneze olograf și să îl înmâneze angajatului de la biroul Informații din magazinul Kaufland.

Apoi angajatul de la biroul de Informații va verifica datele din consimțământ și, daca sunt corecte, adică se regăsesc în sistem ca aparținând aceluiași utilizator Kaufland Card care a completat și semnat consimțământul, atunci îi activează cardul Kaufland Card pe loc. În cazul în care datele de pe consimțământ fie nu aparțin aceluiași utilizator Kaufland Card care a completat și semnat consimțământul, fie datele nu se regăsesc în sistem și nu pot duce la identificarea unui utilizator Kaufland Card, atunci datele de pe consimțământ nu pot fi introduse în sistem, iar consimțământul se va considera greșit.

După activare, Kaufland Card poate fi folosit pentru toate scopurile pentru care a fost creat, adică acordarea de beneficii către utilizator conform prezentului document.

Activarea unui card Kaufland Card inactiv se va face în termen de maxim 14 zile lucrătoare de la data semnării consimțământului scris și condiționat de înregistrarea anterioară în Kaufland Card Digital în aplicația mobilă Kaufland sau fizic la biroul de informații

La biroul Informații, după activarea cardului unui client în baza consimțământului semnat, angajatul îl pune cu scrisul în jos, într-o cutie destinată colectării acestor consimțăminte care se află în spatele biroul de Informații, fără ca alți clienți să aibă acces sau vizibilitate la aceste documente. Apoi, la finalul propriului program de muncă, angajatul duce toate consimțămintele colectate într-o încăpere specială, de siguranță, unde acestea vor fi aranjate alfabetic după numele utilizatorilor și arhivate în dosare.

Pentru ușurarea modului în care clienții își pot da consimțământul menționat mai sus, Kaufland poate decide, dacă este cazul, să ajute clienții în primirea formularului tipizat de consimțământ, explicarea necesității lui, colectarea de la clienți și depunerea consimțămintelor completate și semnate de clienți la biroul de Informații din oricare magazin Kaufland, prin angajații Kaufland care distribuie săptămânal revista Kaufland (distribuitori) în modul următor:

-      La fiecare adresă din aria de acoperire, în mod netargetat și neținând cont de calitatea persoanei care deschide ușa (client sau non-client Kaufland / Kaufland Card), distribuitorii sună / bat la ușă și distribuie revista Kaufland împreună cu formularul consimțământului (la etapa de selectare a ariei de distribuție, nu sunt prelucrate date cu caracter personal ale clienților);

-      Distribuitorii înmânează revista Kaufland și formularul consimțământului și explică pe scurt că, în cazul în care persoana dorește să devină membru în programul de loialitate Kaufland Card Digital, atunci persoana trebuie să se înregistreze în aplicația mobilă Kaufland și apoi, pentru activarea cardului digital, trebuie să completeze și semneze olograf consimțământul de prelucrare a datelor cu caracter personal și apoi să depună acest consimțământ la biroul de Informații din oricare magazin Kaufland;

-      Persoana astfel informată poate opta să completeze și să semneze olograf pe loc acest consimțământ și să-l dea distribuitorului, pentru ca acesta să îl ducă la biroul de Informații din oricare magazin Kaufland sau poate opta să completeze consimțământul ulterior și să-l depună ea însăși la biroul de Informații din oricare magazin Kaufland sau poate opta să nu completeze și nici să semneze consimțământul (astfel, neparticipând la programul de loialitate Kaufland Card);

-      În cazul în care persoana optează să completeze și să semneze olograf pe loc acest consimțământ și să-l dea distribuitorului, pentru ca acesta să îl ducă la biroul de Informații din oricare magazin Kaufland, atunci distribuitorul (i) va asista persoana la crearea contului în aplicația Kaufland și în secțiunea Kaufland Card Digital, pentru generarea codului Kaufland Card Digital (în cazul în care clientul nu a făcut-o anterior), după care (ii) va prelua consimțământul semnat, îl va pune într-o mapă în care doar el are acces, și apoi (iii) la finalul programului său de lucru, va livra toate consimțămintele colectate la biroul de Informații din cel mai apropiat magazin Kaufland;

-      După ce consimțămintele semnate ajung la biroul de Informații din oricare magazin Kaufland, ele sunt preluate de angajatul de la biroul de Informații și intră pe modul de lucru descris anterior.

 

În timpul înregistrării în aplicația mobilă sau pe tableta de la biroul de informații din magazin, utilizatorului i se va aloca automat un număr de client Kaufland Card.

Adresa de e-mail și numărul de telefon pe care le indică utilizatorul nu pot fi alocate altui cont creat pentru obținerea cardului de loialitate „Kaufland Card”. Nu se permite furnizarea unei adrese de e-mail, unui număr de telefon sau a altor date de contact care nu aparțin utilizatorului. Utilizatorul trebuie să asigure confidențialitatea datelor de autentificare, furnizarea acestora către alte persoane fiind interzisă.

Orice interacțiune cu Kaufland efectuată prin contul utilizatorului îi este atribuită acestuia. Acest lucru este valabil chiar dacă terții au efectuat tranzacții prin contul utilizatorului sau în cazul în care terții au avut acces la contul utilizatorului ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor sale.

Utilizatorul este obligat să ne informeze imediat despre utilizarea neautorizată a contului său și să schimbe datele de autentificare în cazul în care utilizatorul are dovezi că acesta este utilizat de terți. 

Prin aderarea la Programul Kaufland Card, sunteți de acord cu faptul că vă vom trimite promoții de loialitate și oferte individuale, informații și beneficii ale programului (de exemplu: promoții personalizate pentru nevoile dumneavoastră) în aplicație sau pe contul fizic, precum și prin unul sau mai multe canale de comunicare, alese de dumneavoastră, precum e-mail, sms, căsuța poștală,  mesaje push notification în aplicația mobilă bazate pe profilul de utilizator și pe comportamentul dumneavoastră de consum general. Respectiv vom analiza produsele pe care le-ați cumpărat și vom trage concluzii despre interesele dumneavoastră rezultate din acestea și, în cazul în care ne-ați acordat consimțământul pentru unul dintre canalele de comunicare de mai sus, veți putea să fiți informat prin aceste canale cu privire la promoții și oferte personalizate. Promoțiile și Ofertele personalizate pot fi vizualizate și în aplicația mobilă Kaufland, în secțiunea Kaufland Card,  în secțiunea Pentru mine – Promoții personalizate și în secțiunea Promoții Kaufland Card, pentru telefoanele în limba română, și în secțiunea My personalized coupons și în secțiunea  Kaufland Card Promotions, pentru telefoanele în limba engleză sau pe website-ul www.pentrumine.kaufland.md pentru utilizatorii de card fizic.

Temeiul pentru obținerea Kaufland Card este reprezentat de art. 5, alineatul 5, lit. a) al Legii nr. 133/2011 având în vedere că datele clienților vor fi prelucrate pentru executarea unui contract, iar pentru activarea Kaufland Card temeiul este reprezentat de art. 5, alineatul 1 al Legii nr. 133/2011 având în vedere că datele clientului vor fi prelucrate în baza consimțământului său scris. În ceea ce privește adaptarea ofertelor noastre la interesele dumneavoastră individuale în cel mai bun mod posibil, analizăm datele referitoare la istoricul dumneavoastră de cumpărături tot în temeiul art. 5, alineatul 5 lit a) al Legii nr. 133/2011 (iar după activarea Kaufland Card – tot în temeiul art. 5, alineatul 1 al Legii nr. 133/2011). Respectiv, dacă un utilizator își dă consimțământul pentru comunicarea mesajelor publicitare și a informărilor opționale prin intermediul canalelor de comunicare: e-mail, sms, căsuță poștală, push notification, acest tip specific de consimțământ reprezintă temeiul juridic pentru prelucrarea datelor, conform art. 5, alineatul 1 al Legii nr. 133/2011. Transmiterea sondajelor de opinie se va face în temeiul art. 5, alineatul 5, lit e) al Legii nr. 133/2011 sau, după caz, art. 5, alineatul 1 al Legii nr. 133/2011 (după activarea Kaufland Card). Când se aplică, interesul legitim al Kaufland este de a asigura clienților săi o experiență plăcută în utilizarea programului și de a configura programul Kaufland card într-un mod util.

4. Obiectul serviciului

Participarea la programul de loialitate a clienților Kaufland Card este gratuită. 

Prin intermediul Kaufland Card, utilizatorul poate beneficia de o varietate de servicii. Acestea includ promoții de loialitate dedicate tuturor utilizatorilor Kaufland Card, oferte personalizate în funcție de necesitățile și comportamentul de consum al utilizatorului, participarea la concursuri, discount-uri speciale, participarea la sondaje de opinie. 

În plus față de declarația de participare, utilizatorul își poate da consimțământul pentru primirea de mesaje publicitare și informări opționale ale programului, având ca scop informarea utilizatorului cu privire la ofertele speciale și comunicări legate de anumite evenimente, precum e-mail pentru ziua de naștere și informații adaptate în funcție de comportamentul individual al consumatorului prin canalele de comunicare: e-mail, sms, căsuța poștală, mesaje push notification în aplicația mobilă Kaufland – Oferte și noutăți.

În cazul neacordării consimțământului pentru primirea de mesaje publicitare, Kaufland va putea să facă analize folosind istoricul de cumpărături al utilizatorilor Kaufland Card, în scop statistic, folosind datele anonimizate, fără a identifica clienții și fără a le transmite acestora mesaje cu oferte special create pentru ei. 

4.1. Promoții de loialitate

Ofertele speciale dedicate tuturor utilizatorilor Kaufland Card au valabilitatea de o săptămână și sunt disponibile în aplicația Kaufland, la secțiunea Promoții Kaufland Card. 

Promoțiile de loialitate se reînnoiesc în fiecare zi de miercuri.

Pe lângă aplicație, promoțiile de loialitate se pot regăsi și în revista săptămânală Kaufland, fără a exista însă obligativitatea afișării lor în revistă, și sunt semnalizate la raft în magazine prin eticheta specială Kaufland Card.

Acest beneficiu este disponibil atât pentru utilizatorii Kaufland Card digital, cât și pentru cei care dețin Kaufland Card fizic.

4.2. Promoții personalizate

Promoțiile personalizate sunt un beneficiu adresat clienților Kaufland Card care este oferit în baza analizei istoricului cumpărăturilor acestora în vederea personalizării ofertelor create special pentru aceștia.

Dacă, în timpul vizitei în magazin, utilizatorul își scanează Kaufland Card  la casa de marcat, înaintea efectuării plății, Kaufland va înregistra şi asocia contului utilizatorului întreg conținutul bonului fiscal (de exemplu și fără a se limita la: magazinul vizitat, produsele achiziționate, tipul acestora, numărul de bucăți şi valoarea fiecărui produs,  reducerile şi promoțiile oferite, valoarea totală a bonului, precum și ora plății și modalitatea de plată).

Prin analiza matematică și statistică a acestor date, în forma anonimizată a lor, determinăm o posibilă conexiune între una sau mai multe date cu caracter personal și interesele pentru produsele și promoțiile noastre. În acest scop, datele personale anonimizate ale unor clienți sunt comparate cu datele anonimizate ale altor clienți. Pe baza acestei comparații cu date anonimizate, putem deduce apoi ce produse și promoții cumpărate de unii clienți cu interese comparabile, ar putea să fie interesante și pentru alți clienți care nu au cumpărat încă unul sau mai multe dintre acele produse și promoții, fără a indentifica clienții.

Apoi, pentru clienții care și-au dat consimțământul pentru primirea de mesaje publicitare pentru unul sau mai multe canale de comunicare (e-mail, sms, căsuța poștală, mesaje push notification în aplicația mobilă Kaufland – Oferte și noutăți), este posibilă, dar nu este obligatorie, trimiterea de mesaje publicitare conținând promoții personalizate în urma analizei de mai sus. 

Prin alocarea achiziției în contul clientului se urmăresc scopurile menționate mai sus, de exemplu furnizarea ofertelor speciale personalizate în funcție de interesele și preferințele clientului.

Promoțiile personalizate pot fi de mai multe tipuri, cu diferite valabilități, specificații și reguli de utilizare individuale, care se află în detaliu în descrierea fiecăreia în parte. Promoțiile personalizate vor fi afișate în aplicația mobilă Kaufland și comunicate prin canalele de comunicare pentru care utilizatorul și-a dat consimțământul, după caz: sms, push notification, e-mail, căsuță poștală.  

Acestea pot fi implicit preactivate, adică vor fi aplicate automat la următoarea cumpărătură în magazin a utilizatorului care scanează Kaufland Card la casa de marcat, sau inactive, pentru acestea utilizatorul având posibilitatea să le activeze sau nu şi să aleagă astfel dacă dorește să le folosească și când dorește să le folosească.

Promoțiile personalizate destinate utilizatorilor de Kaufland Card fizic, primite prin canalele de comunicare pentru care utilizatorul și-a dat consimțământul, sunt preactivate implicit

La casa de marcat, prin scanarea Kaufland Card digital toate promoțiile personalizate active la acel moment în aplicație vor fi aplicate.

Excepție fac situațiile în care promoțiile și voucherele personalizate sunt restricționate la aplicare din cauza scanărilor multiple.

5. Condiții tehnice pentru utilizarea Kaufland Card digital

Pentru utilizarea programului destinat clienților Kaufland ”Kaufland Card” în format digital este nevoie de un număr de telefon mobil valabil, un telefon inteligent (smart phone) cu sistem de operare Android sau IOS, precum și acces la internet. Versiunile minime necesare ale sistemelor de operare Android si IOS sunt disponibile la detaliile aplicației ”Kaufland - Oferte și nouăți” în Magazin Play sau App Store.

Pentru a putea utiliza aplicația „Kaufland – Oferte și noutăți”, utilizatorul trebuie să descarce software-ul de pe App Store/Magazin Play. Există versiuni de software specifice pentru diferite tipuri de telefoane mobile. Din motive tehnice, pentru unele tipuri de telefoane nu poate fi furnizat un software adecvat. Dacă pentru respectivul telefon mobil nu este disponibilă nicio versiune de software, utilizatorul nu poate beneficia de acest serviciu.

Instalarea software-ului și utilizarea serviciului necesită un transfer de date constant din telefonul mobil al clientului. Volumul și frecvența transferului de date depinde de tipul și amploarea utilizării serviciului. Costurile de conectare rezultate din transferul de date vor fi suportate de către utilizator. Valoarea costurilor depinde de contractul încheiat între utilizator și operatorul de telefonie mobilă.

Costurile suportate de utilizator pentru instalarea și menținerea unei conexiuni la internet nu sunt incluse în prezentul serviciu. Acest aspect intră sub incidența relației contractuale dintre utilizator și furnizorul de internet. 

De asemenea, utilizarea prezentului serviciu necesită un nivel de încărcare a bateriei și o luminozitate a ecranului suficientă pentru scanarea codul QR în timpul procesului de verificare. 

Datele de autentificare ale utilizatorului vor fi colectate sau utilizate prin efectuarea înregistrării. Datele de autentificare ale utilizatorului vor fi memorate în aplicație în formă criptată până când acesta va ieși din cont, astfel încât utilizatorul nu trebuie să le introducă de fiecare dată când deschide aplicația.

6. Adăugarea unui card fizic la un cont Kaufland Card digital de bază

Dacă un membru al programului de loialitate deține atât un Kaufland Card fizic, cât și un Kaufland Card digital, acesta nu are posibilitatea să atașeze cardul fizic contului său digital pentru a avea acces la toate beneficiile programului de loialitate. Dacă dorește, poate adăuga un card fizic neînregistrat contului său digital.

Cardul fizic va fi asociat contului său digital și informațiile existente pe cardul fizic vor completa profilul cardului digital.

Scopul acestui mecanism este ușurarea participării la programul de loialitate pentru client, prin folosirea unui singur Kaufland Card, indiferent dacă cel fizic sau cel digital, dar care să aibă acces la toate beneficiile programului.

Scopul este gestionarea unui cont unic de client în mod eficient și prevenirea utilizării datelor redundante și a dublării inutile a informațiilor.

Toate datele personale furnizate direct de către client asociate contului digital pot fi oricând modificate sau actualizate de către client din secțiunea “Contul meu” din aplicația mobilă.

7. Obligațiile utilizatorilor

În timpul înregistrării, utilizatorul:

  • trebuie să furnizeze date corecte și să își mențină profilul actualizat; 
  • parola trebuie să fie ținută secretă și schimbată în cazul unei utilizări nepermise sau a unei suspiciuni de acest fel;
  • trebuie să utilizeze serviciul în conformitate cu legea aplicabilă.

8. Răspundere

Kaufland nu este responsabil pentru situațiile în care aplicația nu mai funcționează sau funcționează limitat, conexiunea Wi-Fi este limitată sau indisponibilă, dispozitivul de scanare de la casa de marcat nu funcționează corespunzător sau oferta nu este disponibilă. 

În ciuda unei organizări minuțioase, din cauza unei creșteri neașteptate a cererilor, articolele individuale pot fi epuizate încă din prima zi a ofertei.

9. Rezoluțiunea, eliminarea

Utilizatorul are dreptul de a înceta participarea la programul Kaufland Card în orice moment, fără a oferi motive, prin utilizarea funcției „Ștergere cont Kaufland Card” sau prin solicitarea către serviciul de relații cu clienții ștergerea cardului său fizic. De asemenea, Kaufland poate denunța contractul în orice moment, fără indicarea unor motive relevante, în termen de 10 zile. Dreptul părților privind rezoluțiunea în mod excepțional din motive importante rămâne neafectat.

10. Modificările aduse condițiilor de utilizare

În conformitate cu prezenta secțiune, Kaufland poate modifica condițiile de utilizare. Versiunea în vigoare a condițiilor de utilizare va fi disponibilă permanent. Statutul condițiilor de utilizare este specificat în condițiile de utilizare.
Este posibil să modificăm prezentele condiții de utilizare în măsura în care schimbarea servește intereselor noastre legitime, inclusiv, dar fără a se limita la, îmbunătățirea furnizării serviciilor, și vom lua în considerare, în mod rezonabil, interesele utilizatorului.
În cazul în care Kaufland va modifica condițiile de utilizare, va informa utilizatorii cu privire la acest aspect și le va pune la dispoziție noile condiții de utilizare.

Informarea se va realiza prin publicarea pe site-ul www.kaufland.md, în aplicația mobilă Kaufland si la biroul de informații a noilor termeni și condiții Kaufland Card în vigoare.

În cazul în care utilizatorul nu se opune aplicării noilor condiții de utilizare în termen de o săptămână săptămâni, se va considera că modificările aduse termenilor de utilizare sunt acceptate. Opoziția față de aceste modificări trebuie adusă la cunoștința Kaufland de către utilizator, prin ștergerea contului propriu de către utilizatorul Kaufland Card în aplicația mobilă Kaufland – Oferte și noutăți, pentru utilizatorii de card digital Kaufland Card.

În cazul în care utilizatorul se opune schimbării condițiilor de utilizare, oricare dintre părți are dreptul la rezoluțiunea contractului.